Politica privind calitatea

Politica societăţii noastre în domeniul calităţii este de a furniza clienţilor servicii şi produse de cea mai înaltă calitate, care să satisfacă pe deplin aşteptările acestora şi care să asigure societăţii prestigiu şi profit.

Pentru aceasta, am definit următoarele obiective:

-Creşterea încrederii clienţilor privind întreaga noastră prestaţie şi furnizarea, în permanenţă, numai de servicii şi produse de calitate;

-Asigurarea transparenţei şi colaborarea permanentă între management, angajaţi, clienţi, furnizori, instituţiile şi autorităţile interesate în scopul asigurării unui mediu de cooperare adecvat;

-Îmbunătăţirea permanentă a satisfacerii necesităţilor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate şi a întregii comunităţi;

-Încurajarea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaţilor şi îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei prin implicarea, motivarea şi instruirea acestora;

-Protecţia intereselor clienţilor şi protecţia mediului, aplicând consecvent prevederile legislaţiei şi reglementările naţionale şi europene în domeniu.

Constituie obligativitate pentru întregul personal al societăţii să cunoască şi să aplice cerinţele privind calitatea şi protecţia mediului înconjurător şi să acţioneze sistematic pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii.

Prin atribuţiile ce îmi revin, mă angajez să asigur cadrul organizatoric şi resursele necesare punerii în aplicare a prezentei declaraţii de politică şi să o susţin în mod activ şi permanent.

Director General,

Fiz. CODRUŢ CHERESTEŞ

 

ads