Obiective

Obiective

Principalele obiective ale DOZIMED sunt:

- declararea calităţii ca principiu de bază al tuturor activităţilor organizaţiei,

- protecţia intereselor clienţilor, a informaţiilor confidenţiale, a dreptului de proprietate a clienţilor, aplicând consecvent prevederile legislaţiei şi a reglementărilor / standardelor din domeniu,

- îmbunătăţirea performanţelor organizaţiei prin implicarea, motivarea, instruirea şi sprijinirea dezvoltării profesionale a angajaţilor societăţii,

- conştientizarea importanţei cunoaşterii nivelelor de doză înregistrate în toate tipurile de activităţi desfăşurate în domeniul nuclear de către instituţia beneficiară, pentru luarea măsurilor ce se impun pentru reducerea dozelor înregistrate de persoanele expuse profesional,

- conştientizarea importanţei acordate de către persoanele expuse profesional activităţii de monitorizare dozimetrică individuală, pentru eficientizarea şi respectarea măsurilor de securitate radiologică,

- dezvoltarea de servicii conexe în domeniul dozimetriei şi radioprotecţiei.

ads